Kirkemøtespesial – en liten føljetong

Mange tiårs kirkedebatt «for eller mot» ulike samlivsformer tipper lett over til å gjøre kjærlighet mellom mennesker til noe teoretisk og teknisk. Men selve kjernehistorien, om Jesus, begynner med at Gud blir født, visstnok på julaften, som en flyktning i et fremmed land, av ei ung ugift kvinne som ifølge romantiske forestillinger hadde en tålmodig snekker ved sin side da det sto på som verst.

Marta menighet er fiktiv, og det samme gjelder alle karakterene i historien. Men at Den norske kirkes offisielle lære om samlivsetiske spørsmål ikke alltid er gode svar på utfordringene lek og lærd stilles overfor, det er  faktisk helt reelt. Om det står bedre til etter at Kirkemøtet 2014 har pakket sammen og reist fra Kristiansand, gjenstår å se…

Preludium – kirkemøtespesial!

3. april og tvangsekteskap

4. april og kjønnskorrigering

5. april og renselse

6. april og livet

7. april og skaffing av et barn

8. april og nåden